De laatste jaren wordt het steeds duidelijker: we gaan meer te maken krijgen met een wereld waarin de toekomst minder voorspelbaar is, de verandering steeds sneller gaat en waarin de technologische mogelijkheden en digitalisering toenemen. De V.O.C.A. wereld genaamd.

Op welke wijze ‘overleven’ we de hypercompetitie, samen met de onzekerheid, complexiteit en volatiliteit ?
We dienen enorme hoeveelheden informatie te verwerken, sneller beslissingen te nemen, daar waar alles meer met elkaar verbonden is dan ooit tevoren. We moeten nu werken met een andere denkrichting, waarbij het belangrijk is niet te focussen op wat waarschijnlijk is, maar op wat mogelijk is. We dienen dus verder te kijken dan datgene wat er is, een verder zoeken naar andere mogelijkheden.

Om deze verandering te bereiken, dienen we nieuwe gewoonten en nieuwe patronen te creëren. We moeten meer en anders met elkaar communiceren, samenwerken, informatie verzamelen, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en verschillende strategieën voor de toekomst ontwikkelen.