Voorafgaande de coaching zal er een intake plaatsvinden, waarin we gezamenlijk de leerdoelen gaan bepalen. Het proces kent in aanvang minimaal 5 contactmomenten verspreid over 3 -4 maanden.

Daarnaast maak ik gebruik van het online platform, waar je testen, praktische opdrachten / oefeningen en aanvullende literatuur kunt terugvinden. Na iedere sessie ontvang je een terugkoppeling, zodat je ook na onze sessies er mee aan de slag kunt gaan. Gedurende het proces werken we volgens de A.C.A. methode wat staat voor Attending – Creating – Anchoring.

Als laatste vindt er een outtake- en toekomst- gericht gesprek plaats. Hierin bespreken we gezamenlijk, hoe we de komende maanden met elkaar in contact blijven om daarna tot een daadwerkelijke afronding te komen.

Mijn visie op coachen is dan ook een emancipatorische (jezelf als coach overbodig maken).